دستگاه زغال باربیکیو

دستگاه زغال توپی:

این زغال جنبه صادراتی دارد در کشورهای عراق- ترکیه روسیه وکشور های اروپایی بیشتر کاربد دارد در کشورما بیشتر به عنوان کبابی مصرف میشود.

در این فرایند 90 درصد خاک زغال با 8درصد رطوبت و1 الی 2درصد چسب های گیاهی در میکسر مخلوط شده وبعد از آماده شدن به دستگاه پرس یا اکسترودر انتقال داده شده وفرایند قالب زنی زغال انجام میگردد.

بعد از این مرحله وتولید شدن زغال وارد خشکن شده ودر خشکن رطوبت خودرا ازدست داده وخشک وسفت ومحکم می­گردد

بعد بسته بندی شده و وارد بازار فروش می شود.

خط تولید شامل دستگاه های زیر می باشد:

1)      همزن مواد : این دستگاه آب را باچسب مخلوط میکند.

2)      خرکن: این دستگاه ذرات بزرگ زغال را خرد کرده وپودر میکند.

3)      الک:برای سرند کردن وجداسازی ذرات بزرگ وکوچک  استفاده میشود.

4)      میکسر 12 پره: برای میکس کردن خاک زغال با آب وچسب استفاده میشود.

5)      دستگاه پرس باربیکیو : باظرفیت تولید یک تن در ساعت .

6)      دستگاه انتقال دهنده

بازگشت