کوره صنعتی زغال لیمو ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۱۲:۰۲:۴۷

کوره صنعتی زغال لیمو 

کوره های صنعتی با ظرفیت 1 تن و 1/5 تنی و 2 تنی و 3 تنی تا ظرفیت 10 تنی در این شرکت ساخته میشود.این کوره ها مجهز به سیستم هوشمند دیجیتال بوده که نیاز به اپراتور ندارد.

بازگشت