خط تولید بازیافت و پیرولیز تایر به ضایعات نفتی۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۰۳:۲۹:۳۴

خط تولید بازیافت و پیرولیز تایر به ضایعات نفتی 

امروزه در جهان صنعتی با استفاده از سیستم پیرولیز موفق به تجزیه و استحصال سوخت از مواد پلاستیکی و تایر های ضایعاتی و... گردیده اند. این شرکت با توسعه این روش و تحت اتمسفر خالی از اکسیژن موفق به تجزیه مواد ارگانیک موجود درلجن های نفتی خاک های الوده نفتی انواع لاستیک و مواد پلاستیکی و... گردیده که با اعمال دماهای مختلف مواد هیدروکربنی به گاز تبدیل وبا تبرید ان سوخت های مختلف قابل استحصال می باشد. 

با ما در تماس باشید 

بازگشت