کوه صنعتی زغال لیمو ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۲:۵۵:۰۱

کوه صنعتی زغال لیمو 

از چوب های مرکبات مانند نارنج و پرتغال و چوب های سفت جنگلی مانند شمشاد - مرضین -انار-ازگیل-بلوط و هر چوب محکمی که در ان ترک نداشته باشد.

بازگشت