زغال (ذغال)فشرده چینی- قالبی۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۰۳:۱۹:۳۱

زغال (ذغال) فشرده- قالبی

ذغال فشرده یا ذغال قالبی رایج ترین نوع بریکت سوختی است که با گرد  ذغال چوب ساخته می شود.

بازگشت