تیوا ماشین سازنده خط تولید بازیافت لاستیک به گازوییل| بنزین| نفت سفید و فراورده های سوختی

فروش خط تولید پیرولیز لاستیک به گازوییل و بنزین                                                                                          

فروش خط تولید پیرولیز لاستیک به میعانات نفتی                       

خط تولید شامل بخش های زیر می باشد:

1- سیستم خرد کن تایر

2- دستگاه اجیکتور

3- دستگاه خرد کن تایر

4- دستگاه فیلتر حذف دود

5- دستگاه کندانسور

6- مخازن تخلیه سوخت

7- دستگاه راکتور با ظرفیت های 3-5-8-10- 20و30

8- برج تقطیر

 

سیستم پیرولیز PYROLISIS SYSTEM

 

بازگشت